Op 5 maart vindt de POM Lagerhuis bijeenkomst Manifest plaatst over ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’. Tijdens de bijeenkomst wordt in 5 rondes over 5 stellingen gedebatteerd. Vijf deelnemers wordt gevraagd een inleidende pitch te geven op de stelling. De uitkomsten uit de 5 discussierondes wordt door een speciale tekenaar visueel genotuleerd. Deze tekenaar maakt hiervan het omgevingsmanifest: ‘De veranderopgave voor omgevingsmanagement’.

Patrick Kemperman en co-writers wonnen in 2017 de eerste LOMD Call 4 Papers. In deze bijeenkomst wordt je meegenomen in het vraagstuk: “Wat gaat de nieuwe Omgevingswet betekenen voor het vak omgevingsmanagement en de rol van omgevingsmanager?” Met hun winnende artikel beschreven de auteurs van Infram hoe door de komst van de omgevingswet en de daarmee gepaarde transitie in het fysieke domein het vak omgevingsmanagement een enorme boost gaat krijgen, maar ook hoe de rol van de omgevingsmanager gaat veranderen. Er zal een grote cultuurverandering moeten plaats vinden waarbij participatie in alle fases van projecten nog belangrijker wordt.Eén ding is zeker, de rol van de omgevingsmanager ziet er door de invoering van de omgevingswet per 2020 (start implementatie) en per 2029 (einddatum) echt anders uit dan nu. Hoe en hoe nu al daarmee aan de slag te gaan?

Voor meer informatie: http://bit.ly/2F4qldP (bron)

Jorrit Carton

Author Jorrit Carton

Meer berichten van Jorrit Carton